Voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor de zakelijke markt voor het schilders-, afwerkings- en glaszetbedrijf in Nederland, vastgesteld door de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (FOSAG). Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda onder nummer 40409386.

Klik hieronder om de Algemene Voorwaarden in PDF versie te downloaden.