MeerJaren Onderhouds Plan

Het HuisSchilderPlan® is een maatwerkplan dat in overleg met u wordt opgesteld. Bij het méérjarige HuisSchilderPlan® hoort een onderhoudsschema dat afgestemd is op uw situatie. In dit schema staat chronologisch vermeld welke werkzaamheden wanneer verricht worden.

Tussentijds vinden regelmatig controles plaats. Wanneer bij controle blijkt dat een bewerking eerder plaats moet vinden of juist kan worden uitgesteld dan wordt dit overlegd. Bovendien worden in het schema de toe te passen Sikkens producten en kleurnummers opgetekend. De producten en kleurnummers krijgt u ook op een meterkastkaart zodat de historie van het schilderwerk in uw woning altijd eenvoudig is terug te vinden.

Kiest u voor het HuisSchilderPlan®, dan kiest u voor zekerheid. Om die reden ontvangt u een op naam gesteld Garantiecertificaat. Dit certificaat geeft u zwart op wit gegarandeerde kwaliteit van de uitgevoerde schilderwerkzaamheden en de toegepaste Sikkens producten als overeengekomen in de offerte (Uit: Sikkens HuisSchilderPlan® brochure).